Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Dearsum verdeeld zijn.

1 0
2 1
3 0
4 2
5 3
6 1
7 1
8 7
9 4
10 0

Groei

Het aantal recensies in Dearsum over tijd.

5
6
7
7
7
9
9
9
10
10
12
13
13
14
15
15
15
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23