Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in De Veenhoop verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 1
4 1
5 2
6 0
7 0
8 4
9 7
10 8

Groei

Het aantal recensies in De Veenhoop over tijd.

4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
17
19
20
20
20
21
21
25
26
26
26
26