Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in De Moer verdeeld zijn.

1 2
2 5
3 6
4 0
5 0
6 1
7 3
8 12
9 15
10 5

Groei

Het aantal recensies in De Moer over tijd.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
8
8
9
11
13
14
17
18
19
21
23
25
25
25
25
25
27
29
31
32
36
45
46
46
47
47
49
51
52
53
54
55
55
55