Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in De Lutte verdeeld zijn.

1 1
2 3
3 6
4 2
5 4
6 4
7 6
8 31
9 55
10 42

Groei

Het aantal recensies in De Lutte over tijd.

4
5
5
5
5
6
7
7
7
9
9
11
11
12
14
17
21
23
25
34
39
41
46
51
56
62
62
66
71
78
82
91
96
101
104
107
110
115
122
124
127
131
136
141
145
147
149
155
158
163