Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in De Lutte verdeeld zijn.

1 1
2 3
3 6
4 2
5 4
6 4
7 7
8 33
9 56
10 46

Groei

Het aantal recensies in De Lutte over tijd.

5
5
6
6
6
7
8
8
9
10
10
12
12
14
15
19
22
24
28
37
40
44
49
53
63
63
67
69
76
83
90
95
102
104
108
110
114
122
124
128
132
137
142
146
148
150
156
160
164
172