Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Broekhuizen verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 1
5 4
6 2
7 2
8 11
9 14
10 5

Groei

Het aantal recensies in Broekhuizen over tijd.

3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
26
32
34
34
36
38
39
40
40
42