Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Boornbergum verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 1
4 1
5 3
6 0
7 0
8 6
9 8
10 9

Groei

Het aantal recensies in Boornbergum over tijd.

2
2
2
3
3
4
5
6
7
9
10
11
12
12
13
15
16
16
16
17
17
17
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
25
25
25
25
28
29
29