Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Blitterswijck verdeeld zijn.

1 5
2 3
3 4
4 1
5 2
6 1
7 2
8 8
9 8
10 1

Groei

Het aantal recensies in Blitterswijck over tijd.

4
5
5
5
6
6
7
8
8
9
9
9
10
11
11
11
12
14
14
17
18
20
20
21
23
23
24
24
25
26
28
31
31
31
33
35
35
35
35
36
36
37
38
41
42
43
43
43
44
44