Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Beek Ubbergen verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 2
7 3
8 4
9 12
10 7

Groei

Het aantal recensies in Beek Ubbergen over tijd.

2
2
2
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
9
9
9
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
19
21
21
22
22
22
22
23
25
26
27