Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Beek Ubbergen verdeeld zijn.

1 1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 2
7 3
8 3
9 11
10 6

Groei

Het aantal recensies in Beek Ubbergen over tijd.

4
4
4
6
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
11
11
11
12
13
13
13
14
15
16
16
17
18
19
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
24
24
24
24
27