Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Ankeveen verdeeld zijn.

1 0
2 0
3 0
4 2
5 2
6 0
7 4
8 12
9 11
10 1

Groei

Het aantal recensies in Ankeveen over tijd.

2
2
2
4
4
4
5
10
11
13
14
14
15
16
17
18
19
21
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
31
32
32