Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Anjum verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 5
5 4
6 2
7 7
8 13
9 20
10 7

Groei

Het aantal recensies in Anjum over tijd.

5
6
6
6
6
6
6
6
7
9
10
12
13
15
15
15
17
20
21
21
21
28
30
34
36
36
37
43
43
43
44
46
47
47
47
47
51
52
53
55
57
58
60
63
64
66
68
68
69
70