Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Anjum verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 5
5 4
6 2
7 7
8 13
9 20
10 7

Groei

Het aantal recensies in Anjum over tijd.

2
3
3
3
3
3
3
3
4
6
7
9
10
12
12
13
14
18
18
18
18
25
30
31
33
34
38
40
40
40
42
43
44
44
44
48
49
50
52
54
55
56
60
61
63
65
65
66
68
69