Verdeling van de eindcijfers

Hier zie je hoe de meningen over de restaurants in Anjum verdeeld zijn.

1 2
2 3
3 3
4 5
5 4
6 2
7 8
8 13
9 20
10 7

Groei

Het aantal recensies in Anjum over tijd.

3
4
4
4
4
4
4
4
5
7
8
11
13
13
13
14
17
19
19
19
24
28
32
34
34
35
41
41
41
43
44
45
45
45
49
49
51
53
55
55
57
60
62
64
65
66
67
68
70
70