Eet.nu is de grootste online restaurantgids van Nederland met ruim 1.500.000 bezoekers per maand!

We helpen de culinaire levensgenieter in de zoektocht naar het juiste restaurant. Op de restaurantgids staan ruim 42.000 eetgelegenheden en er worden ruim 210 recensies per dag geplaatst.

We blijven de site verbeteren om de beste restaurant community van Nederland te blijven. Bezoekers kunnen een eigen profiel aanmaken waarop de geschreven recensies zichtbaar zijn, de gemaakte foto’s zichtbaar zijn en anderen kunnen worden gevolgd. Op deze manier wil eet.nu de recensenten een gezicht geven.

Eet.nu bereikt de gehele internetpopulatie, hoofdzakelijk tussen de 20 en 49 jaar oud met een lichte nadruk op vrouwen (58%) en een gemiddeld tot hoger inkomen en opleiding

We bieden adverteerders de mogelijkheid om ook gesegmenteerd te adverteren. Naast display-advertising is er ook plek voor advertorials en sponsoring.

Tarieven

  • Rectangle (336x280) € 40,- CPM*
  • Billboard (975 x 250) € 60,- CPM*
  • Full-banner (468x60) € 20,- CPM
  • Half-banner (234x60) € 10,- CPM
  • Advertorials & Sponsoring. Prijs op aanvraag.

(*) Tarieven op basis van Cost Per Mille (CPM)/per 1.000 vertoningen
(Alle tarieven excl. 21% BTW)

Advertentievoorwaarden

Indien er geplaatst wordt via een erkend reclamebureau geldt een bureaukorting van 15%. In de tarieven zijn een aantal onderhoudshandelingen inbegrepen, waaronder een eindrapport.

Contact

Neem voor meer informatie of advertentie plaatsingen contact op met ons.